Kaymakam olma şartları değişti

15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Bu kararname ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İçişleri Bakanlığı bölümüne müstakil yeni bir madde eklenmiştir.

Eklenen madde şu şekildedir:

g) 274 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddesi eklenmiştir.

 

 

"Kaymakam adayları

MADDE 274/A- Kaymakam adaylarının 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve fınans, sosyolojihalkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir."