Hakkımızda

Hakkımızda

 HEDEF VE AMAÇ

Kurum’umuz; KPSS – A ve B, Adli ve İdari Hakimlik sınavlarına hazırlık ile Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında eğitim vermektedir. Kurumsal hedef, bu alanda yürütülen öğretim faaliyetini ülke düzeyinde tek çatı altında toplamaktır.Kurumumuzun gözettiği temel amaç, öğrencilerine, beklentilerinin çok üstünde bir kaliteye sahip eğitim hizmeti sunmaktır. Kurum, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gereken kadro ve donanıma sahiptir.

Öğretim kadromuz, uzun yılların getirdiği tecrübe ve birikimlerini Kurum’umuzda bir araya getirmiştir. Öğretim, yurt çapında kabul görmüş yayınlarla da sürekli desteklenmektedir.

Kurumsal hedeflerimizden biri de; KPSS – A ve Hakimlik sınavlarına hazırlıkta, merkezi Ankara olmak üzere, yakın zamanda pek çok ilde şubeleşmeyi gerçekleştirmektir.

Kurumumuz, KPSS-A’da, en güçlü öğretim kadrosu ve kullanacağı yayınlarla, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Hukuk alanlarında öğrencilerimize hak ettiği katkıyı sağlayacaktır. Yine, son dönem sınavlarda önemini gittikçe arttıran Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında da kadrosu ve yayın desteğiyle en yüksek eğitim kalitesi sağlanacaktır.

ÇALIŞMA SALONU

Öğrencilerimiz için, yirmişer kişilik iki ayrı çalışma salonu tahsis edilmiştir. Bu salonlar, mesai saatleri içinde öğrencilerimiz tarafından sürekli olarak kullanılabilecektir.

YAYIN DESTEĞI

KPSS – A ve B ile Hakim adaylığı sınavına girecek öğrencilerimize, yurt genelinde kullanılan ve öğretim kadromuza ait konu ve soru kitaplarından oluşan pek çok yayın ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Yine öğretim, düzenli ders notları ile yürütülmektedir