HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAPILABİLECEĞİ BAZI MESLEKLER

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAPILABİLECEĞİ BAZI MESLEKLER

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAPILABİLECEĞİ BAZI MESLEKLER

 

 Sayılarla Hukuk Fakülteleri

Türkiye'deki Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı                                                   : 82

Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı                                                 : 32

Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı                                                   : 45

Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı                                                    : 5

Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Hukuk Fakülteleri Sayısı                            : 5

Henüz Öğrenime   Açılmamış Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı       : 4

Henüz Öğrenime  Açılmamış Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı          : 1

              Yukarıda verilen tabloya göre halen 82 Hukuk Fakültesi bulunmakta, öğretime açılmayan Fakülteler eklendiğinde ise 92 Hukuk Fakültesi öğretime başlayacaktır ve bu hukuk fakültelerinde halen 46 000 öğrenci eğitim görmektedir üniversitelerin her yıl verdikleri mezun ile hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandırmaktadır. 

              Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 92 000 avukat ve halen 10 000 stajyer avukat vardır. Yani 5 yıl içerisinde Türkiye'deki avukat sayısının 90.000'den 150.000'e çıkması beklenmektedir. 10 yıl içerisinde ise 250-300.000'i bulması. 

           Hal böyleyken Hukuk Fakültesi mezunlarının sadece Avukatlık ya da Hakim ve Savcılık dışında da diğer alanları tanıması ve kariyerine bu yönde devam etmesi için bazı çalışmalar yapması gerekebilir.

 İşte hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri:

 

 • AVUKATLIK:

           Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

           Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunundaki koşulları taşıyor olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak gerekmektedir.

           Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.

          Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilecektir. Türkiye Barolar Birliği’nin rakamlarına göre yaklaşık Türkiye’de halen 90 000 civarı avukat bulunmaktadır.

           Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim.

 

 • KURUM AVUKATLIĞI

           Kurum avukatlıkları da yapılacak olan KPSS sınavı sonucu alınan KPSS P 3 puanı ile alım yapmaktadır.

            Kurum avukatlığı, düz memurluk olarak adlandırılan KPSS B puan türüne göre alım yapılan ve Lisans mezunlarının KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) sonucu aldığı KPSS P3 puanı ile yapılmaktadır. 

             Kurum avukatlığı B kadro olarak tanımlandığı için sadece çift yıllarda yapılan KPSS sınavının P3 (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) testlerinden elde edilen puanla atanabilmektedir.

Yani Lisan mezunlarının 120 değişik puandan sadece birisi olan puanı KPSS P 3 puan türü KPSS B atamalarında kullandığı puan türüdür.

           Bu puan türü ile KPSS B atamalarında alınacak Kurumların Avukat ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolara tercih yaparak ve ÖSYM tarafından atanmak suretiyle veya kurumların ilan edeceği yazılı veya sözlü yada yazılı ve sözlü giriş sınavlarına KPSS P3 puanlarının yetmesi halinde başvurarak kurum avukatlığına geçiş mümkündür.

           Kurumlar bu atamalardan önce belirlediği şartları adaylara tercihler yapılmadan önce yayınlanan kılavuzlarda belirtir; Bazı kurumlar, Avukat alımında belli süre Avukatlık yapıyor olmak, bazıları sadece Avukatlık ruhsatını almış olmak gibi şartlar isteyebilmektedir. Birçok kurum sadece Avukatlık Ruhsatına sahip olmayı şart koşmuştur.

         Her durumda kurum avukatı olabilmek için Avukatlık stajının yapılmış ve Avukatlık ruhsatının alınmış olması şarttır.

KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? 

KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

• % 50 Genel Yetenek

• % 50 Genel Kültür Genel Yetenek - Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe                     : 30

Matematik             : 30

Tarih                        : 27

Coğrafya                 : 18

Temel Yurttaşlık Bilgisi            : 9

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular : 3 

 

 

 

 • HAZİNE AVUKATLIĞI

               Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkezde veya taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine

Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile Hazine Avukatı alımı yapmaktadır. 

               Hazine Avukatlığı’nın idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir. Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun tayin ettiği meslek kurallarına tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında vekâlet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatları da, diğer avukatlar gibi müvekkiline, 1136 sayılı Kanun gereği hukuki yardım ve hizmet sunar.

              2013 yılında yapılan;  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, halen kamuda memur olan ve Avukatlık ruhsatına sahip memurların ilan edilecek sınava katılarak başarılı olmaları halinde, Hazine avukatı olarak atanmaları iptal edilmiş ve en az 2 yıl ve belli kadrolarda görev yapan avukatlık ruhsatına sahip kişilerden sınava tabi tutulmaksızın, Hazine Avukatı unvanlı kadrolara açıktan ve naklen atamanın yolu açılmıştır.

              Hazine avukatı alımı genelde 2 şekilde yapmaktadır.

-  KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA: KPSS P3 puanı ile Maliye Bakanlığının ilan edeceği sınava puanın yetmesi halinde başvurularak yazılı ve sözlü sınavda da başarılı olmak koşulu ile atanma.

- HAZİNE AVUKATI UNVANLI KADROLARA AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMA:  Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenlerin sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilmesi.

 

 • KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA:

KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? 

KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: • % 50 Genel Yetenek

• % 50 Genel Kültür

Genel Yetenek - Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe                     : 30

Matematik             : 30

Tarih                        : 27

Coğrafya                 : 18

Temel Yurttaşlık Bilgisi            : 9

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 6           

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilir. 

     Maliye bakanlığınca ilan edilen Avukatlık ruhsatına sahip, KPSS P3 puanı sıralamasında listeye giren ve diğer şartları uyanlar, giriş sınavının yazılı bölümüne girmek için başvuruda bulunabilir, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulur, sözlü sınavda da başarı sağlayanlar Hazine Avukatlığına atanırlar

Sınav Şekli Ve Sınav Konuları:   

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. 

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:   

Yazılı sınav konuları:   

a) Anayasa Hukuku, b) İdare Hukuku,  c) İdari Yargılama Hukuku,  ç) Ceza Hukuku,   d) Ceza Muhakemesi Hukuku,  e) Medeni Hukuk,  f) Hukuk Muhakemesi,  g) Borçlar Hukuku,  ğ) İş Hukuku,  h) Ticaret Hukuku,  ı) İcra ve İflas Hukuku.   

 Sözlü sınav konuları:   

          Sözlü sınavda adayların; Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.    

 

 • BANKA AVUKATLIĞI 

         Kamu ve Özel Bankalar Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere Avukat istihdam emektedir.

          Banka Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler.

          Ayrıca; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir.

           Özel bankalar ilanlarında kendi sınavları ile detayları belirtirler, Kamu bankaları da aynı şekilde ilanlarda özel ve genel şartlarını belirterek personel alımları yapmaktadırlar. Kamu bankaları KPSS şartı aramamaktadır ancak sınav şartlarında değişiklik yapma yetkileri vardır. 

            Banka Avukatlığına da diğer avukatlıklarda olduğu gibi Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış olmak gerekmektedir.

            Sınav Süreci kamu bankalarında ve özel bankalarda değişebileceği gibi genel olarak yazılı ve mülakat şeklinde yapar.

Yazılı Sınavlar

Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Ticaret Hukuku,  İcra-İflas Hukuku,  Kıymetli Evrak Hukuku,  İş Hukuku,  Bankacılık Kanunu,  Türk Ceza Kanunu,  Ceza Muhakemesi Kanunu,  Hukuk Muhakemeleri Kanunu konularından oluşmaktadır. 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Mülakatta da basırılı olursa bankalarda görev alabilirler.  

 

 • ADLİ VE İDARİ YARGI HAKiMLİĞİ : 

             Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hakimlik ve savcılıktır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir.

            Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hakim alımı yapmaktadır. 

Adli – idari Hakimlik Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır. 

Yazılı Sınav Konuları :

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: 

Türkçe,  matematik,  Türk Kültür ve Medeniyetleri,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili 30 çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: 

Anayasa Hukuku,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü,  Ticaret Hukuku,  İcra ve İflas Hukuku,  Ceza Hukuku,  Ceza Yargılama Usulü,  İdari Yargılama Usulü  İdare Hukuku  İdari Hakimlik Sınavında ayrıca, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi İktisat Maliye konularıyla ilgili 70  çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir:

 

 • SAVCILIK : 

           Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

     Savcılık Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır. 

Yazılı Sınav Konuları :

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:  Türkçe,  matematik, 

Türk Kültür ve Medeniyetleri,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili 30 çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:  Anayasa Hukuku,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü,  Ticaret Hukuku,  İcra ve İflas Hukuku,  Ceza Hukuku,  Ceza Yargılama Usulü,  İdari Yargılama Usulü  İdare Hukuku,  konularıyla ilgili 70 çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir:

    

 

 

 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ: 

          Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. 

İcra Müdürlüğü sınavı :

         Sınav yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamada yapılmaktadır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. 

         Başvuranların icra müdür veya yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir: 

- Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. 

Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:  a) Türkçe (10),  b) Matematik (10),  c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),  d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10), e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:  a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (10),  b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (10),  c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (10),  d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (10),  e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10), 

           70 ve üzeri puan alanlar alım yapılacak sayıdaki sıralamaya girmeleri halinde sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar başarılı olmaları halinde icra müdürlüğüne atanırlar. 

 

 • KPSS İLE KAMU KURUMLARINDA UZMAN, MÜFETTİŞ, UZMAN HUKUKUÇU, HUKUKÇU, HUKUK MÜŞAVİRLİ VB KADROLARINA ATANMA: 

        Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkânı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.

 • HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN

KPSS – A

        Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) lisans ve önlisans, ortaöğretim mezunlarına ayrı ayrı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

          Lisans mezunları KPSS – A dediğimiz kariyer meslekler olarak adlandırılan mesleklerin seçimine yönelik sınavlardır.

         Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarının girdiği KPSS – B denilen ve düz memurluk sınavlarına yönelik olarak yapılan sınavlardır ( Avukatlık, mühendislikler vs dahil).

Lisans mezunları için KPSS – A:

         KPSS – A her yıl yapılmakta olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF ve diğer lisans mezunu adayların katıldığı sınavlardır, bu sınav sonucu yaklaşık 55 değişik puan hesaplaması ile belirlenen puanlar Kurumların tespit edeceği ve ilanlarında belirttiği kadrolara uygun sınavlarda kullanılacaktır.

2017 Kpss de geçerli olmak üzere Kpss puan hesaplamalarında yapılan değişikliklerle Yabancı Dil Kpss puanlarının hesaplanmasından çıkarılmıştır, ancak kurumlar giriş sınavlarında ayrıca YDS puanı istemeye devam edecektir.

Önceki yıllarda alınan Kpss puanlarına göre alım yapan kurumların kullandığı puan türleri geçerliliğini yitirmiş yeni puanlara göre alım yapılacaktır, şuan için hangi kurum hangi puan türünü kullanacak bilinmemekle beraber, Hukuk Fakültesi mezunları için puanlar aşağı yukarı bellidir;

Hukuk Fakültesi mezunları için kullanılacak 2017 Kpss puanları;

KPSS

PUAN

TÜRÜNO

GENEL

YETENEK

GENEL

KÜLTÜR

HUKUK

İKTİSAT

MALİYE

KAMU

YÖNETİMİ

UAR ARASI

İLİŞKİLER

KPSSP1

0,7

0,3

 

 

 

 

 

KPSSP2

0,6

0,4

 

 

 

 

 

KPSSP3

0,5

0,5

 

 

 

 

 

KPSSP4

0,2

0,2

0,6

 

 

 

 

KPSSP5

0,15

0,15

0,5

0,2

 

 

 

KPSSP6

0,15

0,15

0,4

 

 

0,3

 

KPSSP7

0,15

0,15

0,4

     

0,3

KPSSP8

0,15

0,1

0,35

0,2

0,2

   

KPSSP9

0,1

0,1

0,35

0,15

0,15

0,15

 

KPSSP11

0,1

0,1

0,35

0,15

0,15

 

0,15

 

Önceki yıllarda yapılan Hukuk Uzmanlığı gibi kadrolara alım yapan kurumların kullandığı puanlar incelendiğinde aşağıda verilen Kpss puanlarını ilanlarında giriş sınavı şartlerı arasında belirtmiştir.

2017 değişikliği öncesi Kurumların kullandığı Kpss puanları ve test ağırlıkları.


KPSSP1  GY:0,70 - GK:0,30

KPSSP4  GY:0,5 - GK:0,4 - YD:0,1

KPSSP6  GK:0,1 - GY:0,5 - YD:0,4

KPSSP7  GY:0,45 - GK:0,25 - YD:0,3

KPSSP20 GY:010 - GK:0,10 - HU:0,65 - İK:0,15

KPSSP21 GY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,5 - YD:0,3

KPSSP36  GY:010 - GK:0,10 - HU:0,5 - İK:0,15 - Uİ:0,10 ,YDS 0,60

KPSSP97 GY:015 - GK:0,15 - HU:0,5 - İK:0,15 - KY:0,15

KPSSP103 GY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,6 - YD:0,2

KPSSP108 GY:0,2 - GK:0,2 - YD:0,6

      Puanlarını kullanmıştı 2017 yılından itibaren yapılacak alımlarda eski yılların puan türleri incelendiğinde özellikle Gk, Gy, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi testlerden oluşan puanların kullandığını görmekteyiz.

          2017 puan türlerinin değiştirilmesinden sonra hukuk puanlarının ağırlıklı olduğu puanla Uluslararası İlişkiler ve Maliye testlerinin de eklendiği görülmekte, bu durumda ağırlıklı puanların hesaplanmasında kullanılan diğer testlere de girmek Hukuk Fakültesi mezunlarının avantajına olacaktır.
 

Hukuk Testi puanı ile personel alımı yapan kurumlar ve ayrıntılı sayısal bilgiler:

          Örnek; Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 2017 değişikliği öncesinde  “KPSS P 20 KPSS P 21, KPSS P 97 veya KPSS P103” puanlarının herhangi birinden en az 70 puan almış olması şartı aranırken, 2017 Kpss sonrası, KPSS P4, P5, P6  puanlarından belli puan alması ve YDS şartı da koyması beklenebilir.

           Örnek: Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı (Hukukçu)

      2017 değişiklikleri öncesinde; KPSS de KPSS P-21, KPSS P-36 veya KPSS P-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak şartı koyarken, yapılan değişiklik sonrası KPSS P 4, P5, P7  gibi yeni puanları istemesi beklenmektedir.

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Kpss İçin Merak Edilen Soruların Başında,

Hangi oturumlara katılmalıyım ve hangi testleri çözmeliyim şeklinde olmaktadır.

        Hukuk fakültesi mezunları, eğer İktisat, Maliye, Muhasebe gibi derslerde yetersiz olduğunu ve bu derslere çalışma konusunda eksiklikleri varsa ve Hukukçuluk dışındaki mesleklerden olan Müfettişlikler, Uzmanlıklar gibi mesleklere yönelmeyeceklerse, bu testleri çözmelerine gerek kalmayacaktır.

         Ancak; bazı bakanlıklar uzman hukukçu ve hukuk müşavirliği için istemiş olduğu puan türlerine,  Maliye ve İktisat, Kamu yönetimi, Uluslararası ilişkiler, testlerini de kapsayan puan türlerinden alım yapmaktadır, bu sebeple adayların; KPSS de GK, GY, HUKUK derslerine tam olarak çalışması İKTİSAT, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve MALİYE derslerinden ise azami çıkarabildiği her net birçok adayın önüne geçmesini ve yüksek puan almasını sağlayacaktır.

         Genel Olarak Hukukçular için istenen puanlar KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6, KPSS P7gibi puanlardır, ancak kurumlar bu puan türlerinde değişiklik yapabilirler.

Bu puan türlerini almak için;

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) 

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT, MALİYE ,

 YDS (YABANCI DİL SINAVINA )  girilmesi gerekmektedir. Ancak puan değişikliklerinden etkilenmemek amacıyla KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT MALİYE oturumundan hariç, öğleden sonra oturumuna katılarak her test türünden özellikle ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ testlerinden de 1 NET  yapmaları yararına olacaktır.

2017 değişikliği ile testlerde 1 işaretleme yapmak puan türlerinişn hesaplanmasında yeterli iken, değişiklik sonra 1 net yapılması şartı konmuştur.

         YABANCI DİL SINAVINA Kurumların giriş sınavlarında belli puan alma şartı konabileceği için mutlaka katılmak gerekmektedir. Yabancı Dil (YDS) sınavı HER YIL NISAN VE EYLÜL aylarında yapılmaktadır.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SINAVI

       2016 yılında eski sınavlardan farklı olarak “Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı ayrı bir tarihte ve ayrı bir sınav olarak yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar katılacaktır. 

Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır.

Genel Yetenek  Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe                       : 30

Matematik                : 30

Tarih                          : 27

Coğrafya                   : 18

Temel Yurttaşlık Bilgisi            : 9

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular:6   

 

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) SINAVI Sabah oturumu:            

Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki  dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: 

2016 yılında 2 oturum halinde yapılan Kpss Alan sınavı

Cumartesi Sabah – Öğleden Sonra

Pazar Sabah – Öğleden Sonra

Oturumları ile 4 oturum halinde  yapılacaktır.

      Yine 2016 sınavında uygulanan 30 soruluk testler kaldırılarak, önceki yıllarda uygulanan 40 soruluk testlere tekrar dönülmüştür.

     Sadece KPSS  A Grubu adaylarının  gireceği Alan sınavlarındaki testler ve soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Hukuk                             : 40

İktisat                             : 40

İşletme                           : 40

Maliye                             : 40

Muhasebe                      : 40  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri     : 40

İstatistik                                                           : 40

Kamu Yönetimi                                               : 40

Uluslararası İlişkiler                                        : 40

Aşağıda verilen puan türünü inceleyelim…

KPSS

PUAN

TÜRÜNO

GENEL

YETENEK

GENEL

KÜLTÜR

HUKUK

İKTİSAT

MALİYE

KAMU

YÖNETİMİ

UAR ARASI

İLİŞKİLER

KPSSP4

0,2

0,2

0,6

 

 

 

 

KPSSP5

0,15

0,15

0,5

0,2

 

 

 

KPSSP6

0,15

0,15

0,4

 

 

0,3

 

KPSSP7

0,15

0,15

0,4

     

0,3

 

          Bu puan türünü alabilmeniz için her adayın, KPSS Lisans (GENEL YETENEKGENEL KÜLTÜR) ve KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)  sınavına girip her birine ez az 1 net yapılması gerekmektedir, puan türünü oluşturan 1 testten enaz 1 net yapılamaması halinde o puan hesaplanmaz, örneğin Kamu Yönetimi testinin olduğu oturuma katılmayıp 1 netiniz yoksa KPSS P 6 puan türünüz hesaplanmaz ve Kurumların ilan ettiği sınavlara bu puanınız olmadığı için katılamazsınız.

           Kurumların Açmış olduğu Uzman Hukukçu, Hukuk Uzmanlığı, Hukuk Müşavirliği, Uzmanlık, Müfettişlik sınavları için kurum özellikle belirtmedikçe Avukatlık stajını yapmış olmak ve Avukatlık Ruhsatını almış olma şartı yoktur. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olmak yeterlidir.

 

  KURUMLARIN AÇTIGI UZMAN HUKUKÇU KADROLARINDAN BAZILARI

 • SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI

     Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 2016 puanlarından KPSS P 103 puanı 75 ve üzerinde olmak şartı varken 2017 puanlarından P 4 puanı ve YDS  şartı olacağı değerlendirilebilir.

     KPSS’ de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının Kurum giriş sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kamu Hukuku:  İdare Hukuku,   Ceza Hukuku, Takip Ve Usul Hukuku:    Hukuk Usul,  Ceza Usul,  İcra ve İflas Hukuku

Genel Konular: İktisat, Maliye,   Muhasebe Genel Esasları, Yabancı dil          

 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

     Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak, şartı varken 2017 puanlarından P 4, P 6,  puanı ve YDS  şartı olacağı değerlendirilebilir.

Kurum giriş  Sınavları Türkçe kompozisyon, Yabancı dilde kompozisyon, Türkçeden yabancı dile çeviri ,Yabancı dilden Türkçeye çeviri

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava alınır. Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsar. 

 - Uluslararası insan hakları hukuku - Avrupa insan hakları hukuku (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatları - Anayasa Hukuku - Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü - İdare hukuku ve idari yargılama usulü - Devletler genel hukuku ve devletler özel hukuku - Hukuk terminolojisi - Genel kültür

 • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması şartları aranırken 2017 puanlarından P 4, P 5,  puanı ve YDS  şartı olacağı değerlendirilebilir.

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; BDDK uzman yardımcısı hukuk alanı için...

2011 ilanında,  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için eski puanlardan “KPSS P 20 veya KPSS P 21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması şartı aranmaktaydı, yeni sistemle P 4, P 5,  puanı ve YDS  şartı olacağı değerlendirilebilir.

 • BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCISI (HUKUK)   

KPSSP20 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktaydı, yeni sisteme göre KPSS P 5 puan türü eski puan aşağı yukarı aynı test ağırlığını taşımaktadır.

Giriş Sınavı Konuları

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muh Usl ve Huk Usl. Muhakemeleri), ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

 • Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
 • Her Bakanlık İçin Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
 • Tbmm Yasama Uzman Yardımcısı  
 • Adalet Bakanlığından Adalet Uzman Yardımcılığı 
 • Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı
 • Kalkınma Ajansları Hukuk Müşavirlikleri:

         KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu yönetimi, Gk, Gy testlerinin oluşturduğu türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak, şartı aranmaktadır

          KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla 5 (beş) yıl fiilen avukatlık yapmış olmak şartlarını taşıyan adaylar Kalkınma Ajanslarında Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanabilirler.   

 • KAYMAKAMLIK: 

           Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için KPSS ye girme zorunluluğu kaldırılmış ve ÖSYM nin yapacağı açık uçlu yazılı sınavını ve Bakanlığın yapacağı mülakatı geçerek başarılı olmaları gerekmektedir.  

Kaymakam Adaylığı Sınavı

         Hukuk fakültelerden mezun olan adaylar KPSS şartı aranmaksızın Hakim ve Savcılık sınavları gibi mezun olmalarından sonra direk Kaymakamlık sınavlarına katılabilirler. 

Giriş Sınavının organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleşir. 

Sınav Konuları 

        Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanır. 

Sınavda adaylara, en az 20 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanır. 

Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibidir:

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40):  Türkçe (%15),  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5),  Türkiye'nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve  Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,

Alan Bilgisi (%60):  Anayasa Hukuku (%10),  İdare Hukuku (%20),  Türkiye'nin İdari Yapısı (%8),  Türkiye'de Mahalli İdareler (%7),  Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. 

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun, 4 katı olan aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

          Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Kaymakam Adayı olarak atanır. 

 • AKADEMİSYENLİK:

Akademisyenlik nedir?

     Akademisyen,  üniversitelerde ders verme,  araştırma yapma, bilimsel gelişmeleri inceleme, gözlem ve deneyler yapma,  konferans, kongre, sempozyum ve panel gibi faaliyetlere katılma görevlerini yürüten  kişilere denir.

Akademik  Kadrolar ve İlgili  Terimler

Öğretim Elemanları

Tüm akademik personele verilen genel isimdir.  Öğretim Görevlisi , Araştırma Görevlisi, Uzman,  Yardımcı Doçent, Doçent ,  Profesör kadrolarının tümü birden nitelenmek istediğinde “öğretim elemanları” terimi kullanılır.

Öğretim üyesi

Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrosunda  olan kişiler öğretim üyesidir.  Doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşur.

Öğretim Görevlisi

Genellikle yüksek lisans yada doktora aranmaz Üniversitelerde bünyesinde , özellikle Meslek Yüksek Okullarında  ders vermek görevini yürütürler.

Araştırma Görevlisi

Yüksek lisans yada doktora aşamasındaki  kişilere tanınan bir kadrodur.

Uzman

Üniversitedeki çeşitli birimlerde, uzmanlık gereken işlerde (laboratuvar vb.) görev alırlar.

 Akademisyen olmak için  öncelikle lisans düzeyinde eğitim yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Not ortalamasını yüksek tutmak ve
 • Yabancı dil öğrenmek

      Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. 

           Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. 

           Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir. Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır.

Üniversite kadrosuna adım atabilmek için çeşitli başvuru türleri vardır. Bunlar;

 • YLSY ( Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme)
 • ÜNİVERSİTE DUYURULARI
 • ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) 2016 yılında kaldırılmıştır.

            Akademisyen olabilmek için Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri, Yardımcı doçent, Doçent, Profesör derecelerini ünvan sırasıyla tamamlamak gerekir. 

             4 yıl süren lisans eğitiminin ardından, uzmanlaşmaya yönelik 2 yıl süren Yüksek Lisans eğitimi gelir. Yüksek Lisans tamamlandıktan sonra doktora yapmak mümkündür. Lisans sonrası doktora 6 yıl sürmektedir. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra başvurulan Doktora programı ise 4 yılı kapsar.

           * Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemi. 2006 yılında başlatılan bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülür. MEB Bursu olarak anılan bu program ile öğrenciler devlet bursu ile yurtdışında Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Programı tamamlayarak Türkiye’ye dönen araştırmacılar, görev yapacakları üniversitede genellikle yardımcı doçent olarak göreve başlarlar. YLSY başvurusu için yalnızca ALES puanı dikkate alınır. Başvuranlar arasından en yüksek ALES puanı alan adaylar değerlendirmeye alınır. MEB bursu dahilinde yurtdışındaki masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

           * Akademisyen olmak için diğer başvuru türü ise üniversitelerin yaptığı duyuruları takip etmektir. Üniversitelerin ilan ettiği kadrolara başvuru yapabilmek için ALES puanı, Yabancı Dil puanı olmalıdır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada, ALES ve YDS puanı ile belirtilen kadroya başvuru yapılır. Adaylar, ikinci aşamada yazılı sınava çağırılır.

           Akademik kariyer için lisans eğitiminin ardındaki süreç ve başvuru koşullarını dikkate alarak, bilim insanı olma yolunda gerekli şartları sağlayabilir, Türkiye ve yurtdışında akademisyen olarak görev yapabilirsiniz.

İLK ADIM: YÜKSEK LİSANS  

 • Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimi almak akademisyenlik için başlangıç adımıdır.
 • Yüksek lisansa başvurmak için ALES, YDS sınavlarına  girmek gereklidir. Talep edilen puanlar üniversitelere göre değişir.
 • Başvuru tarihleri için yüksek lisans yapmak istediğiniz üniversitelerin ilgili enstitüsünün duyurularını takip etmeniz gerekir . Başvuru tarihleri de üniversitelere göre değişir.
 • Seçim sırasında ALES, YDS ve mezuniyet ortalamanız hesaplanır. Ayrıca her üniversite de kendisi bir sınav yapar.

 Araştırma Görevlisi olmak

         Yüksek lisans eğitimi için  üniversiteye Araştırma Görevlisi olmak üzere başvuru yapabilirsiniz.  Bu durumda üniversiteden  maaş almaya başlarsınız ve Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleştirilirsiniz. Ancak her yüksek lisans yapan Araştırma Görevlisi olmaz. Gerekli başvuru şartlarını yerine getirmesi ve seçilmesi gereklidir.

YLSY ( Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme)

         Bir diğer seçenek ise Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemidir. 2006 yılında başlatılan bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülür. MEB Bursu olarak da anılan bu program ile öğrenciler devlet bursu ile yurtdışında Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Programı tamamlayarak Türkiye’ye dönen araştırmacılar, görev yapacakları üniversitede genellikle yardımcı doçent olarak göreve başlarlar. YLSY başvurusu için yalnızca ALES puanı dikkate alınır. Başvuranlar arasından en yüksek ALES puanı alan adaylar değerlendirmeye alınır. MEB bursu dahilinde yurtdışındaki masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

 Öğretim Görevlisi olmak  

      Üniversiteye adım atmak için diğer bir alternatiftir.   Öğretim Görevlileri üniversitelerde bünyesinde, özellikle Meslek Yüksek Okullarında  ders vermek görevini  yürütürler.  ALES ve YDS istenir, yüksek lisans zorunluluğu yoktur ancak  genelde deneyim talep edilir. Bu kadrolara ile ilgili detaylar / ilanlar  aşağıdaki adreste yayınlanır.

İKİNCİ ADIM: DOKTORA

     Akademisyen olarak kariyer yapmak için yüksek lisans sonrasında doktora çalışmanıza devam etmeniz gerekir.   Doktora  başvuruları, yukarıda detaylı olarak anlatılan  yüksek lisans başvuruları ile aynıdır.

ÜÇÜNCÜ ADIM: YARDIMCI DOÇENTLİK

     Doktora çalışması bitiminde Yardımcı Doçent ilanlarını takip etmeniz ve başvurmanız gerekir.  İlanlar her üniversitenin kendi sayfasında yayınlanır. Yardımcı Doçent olarak üniversitede ders verme, araştırma yapmak,  makale vb. yayınları yayınlama faaliyetlerinde bulunursunuz.

DÖRDÜNCÜ ADIM: DOÇENTLİK  

     Yardımcı Doçent kadrosunda iken üniversitede ders verme, araştırma yapmak,  makale vb. yayınlamak gibi  faaliyetlerinin her biri  belli bir puan kazandırır. Yeterli  puana erişildiğinde,  Doçent olabilme talebiyle  faaliyetlerinizi içeren dosya  üniversite Rektörlüğüne gönderilir, Doçentlik  Komisyonu önce dosyayı inceler, , uygun ise adayı mülakata çağırır. Mülakatta başarılı olan Yardımcı Doçentler YÖK tarafından kadrosu açılması durumunda Doçentlik için başvuru yapabilir.

BEŞİNCİ ADIM: PROFESÖRLÜK

      Doçent olarak  ders verme, araştırma ve yayın yapma etkinliklerine devam edilir ve gerçekleştirilen etkinliklerden puan toplanır.  Gerekli puanı  edildiğinde  Profesörlük kadrosu   için üniversite Rektörlüğüne başvurulur. Dosyası incelenir, YÖK tarafından Profesörlük kadrosu açıldığı taktirde, kadroya başvuru yapılır.   Bu aşama mülakat içermez.

 ALES Nedir ?

      ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kısaca, yükseköğretim öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerlidir? En Son Girdiğim Sınavın Puanını mı Kullanmalıyım?

      Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.

Sınav

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. 

Sınavın Kapsamı

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); 

Sözel bölümünde ise 40&r